Usługi pielęgniarskie

Opieka pielęgniarska

Zapewniamy opiekę pielęgniarską w domu Pacjenta. W zależności od potrzeb oferujemy szeroki wachlarz usług. Nasz zespół pielęgniarski to osoby z doświadczeniem w pracy na oddziałach szpitalnych. Posiadają najwyższe kwalifikacje do świadczenia pomocy Pacjentom wymagającym szczególnej opieki.

Wśród usług świadczonych w domu Pacjenta są m.in.:

1. Przeprowadzanie podstawowocyh badań diagnostycznych np. EKG
2. Pobieranie i transport materiałów do badań laboratoryjnych
3. Zakładanie kroplówek, zmiany opatrunków, zaopatrywanie odleżyn, zabiegi, iniekcje
4. Cewnikowanie Pacjenta
5. Pielęgnacja stomii

By poznać szczegółowy opis usług należy kliknąć w poniższy boks.

Szczegółowy zakres usług pielęgniarskich w domu Pacjenta

Badania EKG
Wykonujemy badanie EKG w domu u chorego z możliwością podstawowej interpretacji zapisu Posiadamy przenośny aparat do EKG. Do badania nie trzeba się przygotowywać i trwa kilka minut.

Pobranie krwi
Pielęgniarka przyjeżdża do domu Pacjenta wyposażona w odpowiednie środki do pobrania i przewozu materiału do badań. Realizujemy badania zarówno ze skierowaniem, jak i bez. Nasze laboratorium realizuje pełen zakres badań ambulatoryjnych, a wyniki dostarczamy bezpośrednio do Pacjenta lub lekarza, pocztą lub pocztą elektroniczną.

Kroplówki
Zabieg podłączenia kroplówki w domu Pacjenta realizujemy wyłącznie na zlecenie lekarza. Przez cały czas trwania zabiegu, personel pielęgniarski pozostaje przy Pacjencie. Dostarczamy do Pacjenta zalecone przez lekarza, niezbędne do podania płyny.

Opatrunki
Zajmujemy się zmianą opatrunków na ranach pooperacyjnych oraz ranach powstałych po urazie, czy przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym. Do pielęgnacji ran używamy nowoczesnych opatrunków przyspieszających proces gojenia.

Cewnikowanie
Realizujemy zakładanie i wymianę cewników w domu Pacjenta zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Pielęgnacja odleżyn
Nasz personel zajmuje się oceną, pielęgnacją i leczeniem odleżyn. Stosujemy nowoczesne opatrunki, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran, przyspieszające proces gojenia odleżyn u Pacjenta. Zajmujemy się również leczeniem i pielęgnacją stopy cukrzycowej, owrzodzeń, oparzeń oraz innych przewlekłych ran.

Iniekcje (zastrzyki)
Na zlecenie lekarskie wykonujemy zastrzyki podskórne, śródskórne, domięśniowe oraz dożylne.

Zdejmowanie szwów
Zdejmujemy szwy chirurgiczne w domu Pacjenta. Nasz personel po zdjęciu szwów wykona instruktaż pielęgnacyjny, jak postępować z blizną po zdjęciu szwów.

Sondy donosowe
Zajmujemy się zakładaniem oraz wymianą sond donosowych. Nasz personel po założeniu lub wymianie sondy donosowej wykona niezbędny instruktaż pielęgnacyjny dla rodziny Pacjenta.

Pacjenci ze stomią
Zajmujemy się wymianą worka stomijnego i pielęgnacja stomii w domu Pacjenta. Nasz personel po założeniu lub wymianie worka stomijnego wykona niezbędny instruktaż pielęgnacyjny dla rodziny Pacjenta.

Opieka poszpitalna – dyżury dzienne, nocne i całodobowe
Dla Pacjentów wymagających stałego nadzoru i opieki pielęgniarskiej, świadczymy opiekę dyżurową personelu pielęgniarskiego, w tym w godzinach nocnych. Pielęgniarka wykonuje wszystkie niezbędne czynności opiekuńczo-pielęgniarskie.


Gwarancje Care Experts

organizacja opieki w ciągu 12 godzin od zgłoszenia
przeszkolony personel z doświadczeniem w pracy z osobami niesamodzielnymi
nadzór medyczny zespołu lekarskiego
dopasowanie opiekunki do oczekiwań pacjenta i rodziny
gwarancja ceny bez dodatkowych kosztów


Dodatkowe możliwości 

Dla Pacjentów z zaburzeniami pamięci (demencja, choroba Alzheimera) proponujemy połączenie opieki domowej z terapią zajęciową i rehabilitacją w Domu Pobytu Dziennego.


Osoby bezpośrednio realizujące usługę

W zależności od potrzeb nasza firma może zaoferować Państwu opiekę świadczoną przez certyfikowanego opiekuna osoby starszej lub pielęgniarkę z wieloletnim stażem. Przy organizowaniu opieki zawsze dajemy naszym Pacjentom możliwość wyboru spośród kilku dostępnych specjalistów.


Zakres cenowy usługi

Cena opieki całodobowej waha się w zależności od czasu deklarowanej opieki i wyboru konkretnego specjalisty. W celu lepszego poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub umówienia spotkania z naszym doradcą.   

Zakres usług opiekunki oraz asystenta opieki