Rehabilitacja w Józefinie

Rehabilitacja w Józefinie

Sale rehabilitacyjne

Nasze sale są kompleksowo wyposażone w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny: aparaty do krioterapii, przyrządy do ultradźwięków, elektroterapii, laseroterapii, rowerek rehabilitacyjny, stół do pionizacji, stolik manualny, UGUL, lustro posturograficzne,  tor do nauki chodzenia i wiele innych. Do dyspozycji pacjentów jest także pokój masażu. W Józefinie stwarzamy podopiecznym  możliwość udziału w zajęciach, które poprawiają ogólną sprawność fizyczną, koordynację ruchową i równowagę. Ćwiczenia są indywidualnie dostosowane do stanu zdrowia pacjentów. Seniorzy mogą korzystać z gimnastyki ogólnousprawniającej, kinezyterapii, rehabilitacji po udarach mózgu, złamaniach kości, rehabilitacji neurologicznej, masażu leczniczego.

Nad sprawnym i profesjonalnym przebiegiem zajęć czuwają wykwalifikowani fizjoterapeuci.


Jeśli jesteś zainteresowany pobytem rehabilitacyjnym seniora w Domu Opieki Józefina, skontaktuj się z naszym Opiekunem Klienta: 22 88 777 00


Zapewniamy program rehabilitacji dostosowany do indywidualnych potrzeb według zaleceń lekarskich, w tym:

Program rehabilitacji poszpitalnej Seniora
To program dedykowany osobom, które na skutek zaostrzenia choroby przewlekłej, z powodu urazu lub w wyniku nagłego zachorowania wymagały leczenia szpitalnego. Program ten proponujemy także osobom po planowych zabiegach operacyjnych chirurgii ogólnej, ginekologii, ortopedii, neurochirurgii, a także chirurgii onkologicznej.

Proces rekonwalescencji poszpitalnej ma pomóc w powrocie do samodzielności, do radzenia sobie zarówno w podstawowych, jak i bardziej złożonych czynnościach życiowych, a w perspektywie umożliwić ponowne zamieszkanie we własnym domu i dalsze samodzielne funkcjonowanie.

W czasie pobytu pacjenta w Józefinie kładziemy nacisk na rehabilitację ruchową, prawidłowe odżywienie i nawodnienie, uczenie nawyków sprzyjających samodzielności w zakresie samoobsługi, planowania aktywności, szykowania leków oraz przyjmowania dostatecznej ilości płynów.

Program rehabilitacji dla osób niesamodzielnych ruchowo
Program ten pomaga pacjentowi w powrocie do pełnej lub przynajmniej częściowej samodzielności ruchowej. Obejmuje: postępowanie przeciwbólowe (farmakologiczne i fizykalne), ćwiczenia poprawiające statykę ciała, wzmocnienie mięśni, naukę radzenia sobie z zawrotami głowy, przystosowanie do samodzielnego używania wózka inwalidzkiego, chodzika, balkonika, kuli czy laski.
W tym programie szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo, profilaktykę upadków oraz powrót do funkcjonowania na najwyższym możliwym poziomie.

Program rehabilitacji dla osób niesamodzielnych długoterminowo
Program ten dedykujemy seniorom, którzy już nie radzą sobie z codziennymi czynnościami życiowymi. Tutaj głównym celem jest zachowanie sprawności i umiejętności samoobsługi w tych obszarach, w których jest to jeszcze możliwe. Ćwiczenia mają przeciwdziałać całkowitemu unieruchomieniu, przykurczom, powstawaniu odleżyn. W programie tym wzmacniamy motywację do ćwiczeń, działamy przeciwbólowo i uczymy nowych przydatnych zachowań.


W ramach oferty rehabilitacyjnej Domu Opieki Józefina proponujemy:
- pobyty krótkoterminowe: 14 i 21-dniowe
- pobyty długoterminowe.