Opieka domowa

Stały i bliski kontakt z rodziną, poczucie bezpieczeństwa związane z przebywaniem w przyjaznym, znanym otoczeniu są dla osoby starszej bardzo ważne. Zwłaszcza wtedy, gdy z powodu choroby czy nagłego pogorszenia zdrowia potrzebuje ona wsparcia innych, kiedy nie może niezależnie funkcjonować i wymaga pomocy w codziennych czynnościach.

Czy bliska Ci tarsza osoba wymaga stałej opieki?
Czy trudno Ci pogodzić opiekę nad nią z życiem zawodowym i innymi obowiązkami?

Możemy pomóc. Nasi opiekunowie troskliwie zaopiekują się bliską Ci osobą. Skorzystaj z naszej oferty!

Zapewniamy szeroki wachlarz usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób starszych i przewlekle chorych.

Opiekę nad osobą starszą możesz zorganizować tak, by zapewnić sobie i jej komfort oraz poczucie bezpieczeństwa. To szczególnie ważne, gdy opiekujesz się chorym i niesamodzielnym bliskim. Przemęczenie wynikające z opieki i towarzyszący temu stres wcale nie są nieuniknione.

Jakie są zalety z korzystania z pomocy w opiece nad seniorem?

Sprawdź formy opieki domowej