Jak działamy?

Unikatowość terapii w naszym Domu Opieki Dziennej polega na holistycznym podejściu do podopiecznego jako do osoby – co oznacza, że dotyka czterech sfer funkcjonowania każdego człowieka- emocji, ciała, intelektu i ducha. Podopieczny chory na demencję słyszy, widzi, czuje, inaczej tylko odbiera bodźce. Dlatego tak istotne jest, aby odpowiednio stymulować jego aktywność.

Terapia prowadzona jest na czterech poziomach: poznawczym, psychologicznym, ruchowym i społecznym. Dzięki temu dobre nawyki wypracowane w jednym obszarze mogą wzmacniać funkcjonowanie w innym.

Każdy podopieczny otrzymuje indywidualny plan terapii tworzony na podstawie informacji z jego biografii i historii choroby. Nasze doświadczenie pokazuje, że jedynie wysoko zindywidualizowana rehabilitacja opierająca się na tym, czym podopieczny zajmował się zawodowo, co lubił/lubi robić w wolnym czasie, jakie miał przyzwyczajenia i upodobania itd., może przynieść efekty.

Nieodłącznym elementem Programu Terapii jest wsparcie opiekunów i rodziny podopiecznego. Zależy nam na spersonalizowanym podejściu, dlatego szczególny nacisk kładziemy na spotkania indywidualne. Dzięki temu, wypracowane podczas terapii zmiany, mogą być przeniesione na grunt domowy. Wsparciu towarzyszy również psychoedukacja, opieka lekarska i psychologiczna.

Zapytaj o opiekę dzienną