Grupa Medicover

Grupa Medicover

Grupa Medicover jest międzynarodową firmą oferującą prywatną opiekę medyczną. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1995 roku, by następnie rozszerzyć ją na kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawą działalności jest kompleksowa opieka ambulatoryjna i szpitalna realizowana pod marką Medicover oraz diagnostyka laboratoryjna Synevo.

Misją Medicover jest dbałość o jak najlepsze zdrowie pacjentów. Usługi przygotowywane są tak, by jak najpełniej odpowiadały na potrzeby pacjentów oraz znacząco podnosiły jakość ich życia. Medicover jest znany z najwyższej jakości świadczonych usług oraz wysokich standardów obsługi Klienta.

Jesteśmy dumni z tego, że dużą część naszych przychodów przeznaczamy na fundusz charytatywny założony przez właściciela Medicover – Fundację Jonasa i Christiny af Jochnick.

W Polsce jesteśmy znani pod następującymi markami: Medicover, Medicover Ubezpieczenia, Synevo, Centrum Medyczne Damiana, apteki Medicopharma, Europejskie Centrum Macierzyństwa Invimed oraz Care Experts.

Grupa Medicover dzisiaj:
•    20 lat doświadczenia
•    obecność w 14 krajach
•    ponad 100 placówek medycznych
•    3 szpitale
•    ponad 1 500 placówek współpracujących
•    ponad 70 laboratoriów
•    ponad 6,5 miliona wizyt rocznie
•    ponad 94 miliony przeprowadzanych testów laboratoryjnych rocznie
•    więcej niż 1 milion pacjentów
•    ponad 12 milionów klientów laboratoriów
•    ponad 11 000 pracowników

Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Tel. 22 592 70 00, Fax 22 592 70 99


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000021314, NIP: 525-15-77-627, Kapitał zakładowy: 23.710.000 złotych.