Formy Opieki Domowej

Lorem ipsum

Opieka całodobowa

Jeśli Twój Bliski wymaga stałej opieki
i nie wiesz, jak zapewnić mu całodobowy
nadzór i pomoc, dowiedz się więcej…Lorem ipsum

Opieka poszpitalna

Jeśli Twój Bliski wraca do domu po okresie hospitalizacji i wymaga pomocy
w czynnościach pielęgnacyjnych
i domowych, dowiedz się więcej…

Lorem ipsum

Opieka paliatywna i terminalna

Jeśli szukasz pomocy w opiece nad Bliskim, który z powodu zaawansowania choroby i braku rokowań na poprawę, wymaga opieki specjalistycznej i wsparcia, dowiedz się więcej…


Lorem ipsum

Rehabilitacja w domu

Po pobycie w szpitalu, operacjach, urazach ważny jest okres rekonwalescencji i odpowiednia rehabilitacja. Możesz zorganizować ją w warunkach domowych, dowiedz się więcej …